Πρόσθετο ValAddThis για το Joomla

Παρασκευή, 27 Απρίλιος 2012 12:00

Τεκμηρίωση για το πρόσθετο ValAddThis. Το πρόσθετο είναι συμβατό με τις εκδόσεις 1.5, 1.6, 1.7 και 2.5+ του Joomla! και λειτουργεί με την Υπηρεσία Σελιδοδεικτών της AddThis.com. Οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης,...

plg_content_valaddthis Joomla Πρόσθετο Πολύγλωσση Επέκταση

Τρεχουσα Έκδοση: 2.5.1 (27/04/2012)

Συμβατοτητα:
Πρόσθετο συμβατό με Joomla! 1.5 σε Native mode
Πρόσθετο συμβατό με Joomla! 1.6
Πρόσθετο συμβατό με Joomla! 1.7
Πρόσθετο συμβατό με Joomla! 2.5

Λογότυπο του ValAddThis

 

H τεκμηρίωση του πρόσθετου ValAddThis γράφτηκε δυστυχώς μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να την διαβάσετε στα Αγγλικά εδώ.