Νέα Έκδοση 2.5.4 του Ενθέματος ValAddThis

Κυριακή, 29 Απρίλιος 2012 12:30

Νέα Έκδοση 2.5.4 του Ενθέματος ValAddThis. Αυτή η τελευταία έκδοση είναι συμβατή με το J1.5, 1.6, 1.7 καθώς επίσης και 2.5+

ValAddThis LogoΝέα έκδοση 2.5.4 του ενθέματος ValAddThis για το Joomla. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ενθέματος για την αναλυτική τεκμηρίωσή του (στην Αγγλική γλώσσα).