Νέα Έκδοση του Ενθέματος ValAddThis

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2010 21:00

Νέα από τις Επεκτάσεις για το Joomla: Νεα Έκδοση 2.0.2 του Ενθεματος ValAddThis.

Σήμερα έχω κυκλοφορήσει τη νέα έκδοση 2.0.2 του ενθέματος ValAddThis για το Joomla. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ενθέματος για την αναλυτική τεκμηρίωσή του (στην Αγγλική γλώσσα).


Νέα σε αυτή την έκδοση: