Νέα Έκδοση του Πρόσθετου ValAddThis

Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2010 22:45

Νέα από τις Επεκτάσεις για το Joomla: Νεα Έκδοση 1.1.0 του Πρόσθετου ValAddThis.

Σήμερα κυκλοφόρησα τη νέα έκδοση 1.1.0 του πρόσθετου ValAddThis για το Joomla. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πρόσθετου για την αναλυτική τεκμηρίωσή του (στην Αγγλική γλώσσα).


Νέα σε αυτή την έκδοση: